di circolomanifestotrieste

INVITO-VABILO

VENERDI’ 29 LUGLIO 2016 ORE 18.00- VIA VALDIRIVO 30- II P 

MIGLIORARE TRIESTE  GUARDANDO ALLA REGIONE E ALL’EUROPA – SECONDO INCONTRO -_ 

Ai cittadini italiani e sloveni e di altre nazionalità residenti a Trieste.

Nell’incontro  dell’ 8/07/2016 è stato deciso di proseguire lo scambio di idee sulla proposta di realizzare quanto qui sotto riportato.

Dopo il significativo cambio dell’amministrazione comunale di Trieste si impongono per necessità una serie di riflessioni sui percorsi politici da fare in città alla luce delle decisioni che sono già  state prese dalla nuova giunta e che costituiscono un preoccupante presagio per la nostra città.

Diventa importante realizzare uno strumento che coaguli le varie volontà di cambiamento per costituire un clima culturale di apertura, un futuro di pace, un mondo migliore nel lavoro , nella scuola, nell’attenzione all’ambiente e alla salute, non trascurando le necessità di quegli appartenenti alla comunità cittadina che sono più in difficoltà.

Si rende necessario un incontro di tutte le persone volenterose che desiderano portare idee e proposte sul da farsi, sia come singoli anche appartenenti a partiti e sindacati, sia in rappresentanza dell’associazionismo progressista e democratico operante a Trieste.

ALCUNI OBIETTIVI:  Attivare un forum permanente,  “Cambiare per migliorare Trieste” organizzato in laboratori, costituire un osservatorio civico  che  valuti l’operato di chi governa e di chi ha il ruolo di opposizione.

DIFFUSIONE A CURA DEL CENTRO MULTICULTURALE ITALO SLOVENO PER LA PACE “DANILO DOLCI” OPERANTE A TRIESTE IN VIA VALDIRIVO 30 DAGLI ANNI 70

Per info riunione vai alla pagina FB “Comitato Pace Danilo Dolci-Trieste” o telefonare al 3382118453 (no sms)

  1. SREČANJE

V PETEK, 29. JULIJA 2016, OB 18.00, ULICA VALDIRIVO 30 – 2. Nadstropje IZBOLJŠATI TRST S POGLEDOM NA DEŽELO IN NA EVROPO

Občanom italijanske, slovenske in drugih narodnosti, ki bivajo v Trstu

Na srečanju 8.7.2016 je bilo sklenjeno, da bomo nadaljevali z izmenjavo misli in predlogov, da uresničimo spodaj navedeno.

Po pomembni zamenjavi občinske uprave vTrstu je nujna vrsta razmislekov o političnih izbirah, ki jih je treba izpeljati v luči odločitev, ki jih je sprejel novi občinski odbor in ki predstavljajo zaskrbljujočo napoved za našo občino.

Postaja pomembna uresničitev sredstva, ki bo strnilo razne želje po spremembi, da vzpostavimo odprto kulturno vzdušje, bodočnost miru, boljših razmer  pri deli, v šoli, v skrbi za okolje in zdravje itd., ne da bi zanemarili potrebe tistih pripadnikov skupnosti, ki so v največjih težavah.

Potrebno je nadaljevanje srečanj med vsemi tistimi osebami dobre volje, ki želijo doprinesti zamisli in predloge o tem, kaj naj bi storili, bodisi kot posamezniki, bodisi kot predstavniki zadružništva, naprednega in demokratičnega združevanja pri nas v osebnem imenu morebitni pripadniki sindikatov in političnih strank.

Nekateri cilji: oživiti stalni forum »Spremenimo Trst, da ga izboljšamo«, organiziran  v  delavnice, ustanoviti državljansko opazovalnico, ki naj ocenjuje delovanje teh, ki vladajo, in onih, ki imajo vlogo opozicije z izvajanjem nadzore s strani občanov.

VABILO ŠIRI CENTRO MULTICULTURALE ITALO SLOVENO PER LA PACE DANILO DOLCI – KI DELUJE V TRSTU V ULICI VALDIRIVO 30 OD LETA 1970.

Za informacije pojdi na stran FB »Comitato Pace Danilo Dolci-Trieste« ali telefoniraj na 338 211 84 53 (ne SMS)

2 allegati

 

 

Annunci