di circolomanifestotrieste

FESTE DEL PRIMO MAGGIO 1 e 2 maggio / 1. in 2. maja PRVOMAJSKA PRAZNIKA

nel 70° anniversario della Liberazione ob 70 – letnici osvoboditve

dal nacifascismo izpod nacifašizma

  1. S. CROCE MAGGIO – KRIŽ

  2. SOTTO IL TENDONE/ POD ŠOTOROM

1°MAGGIO – 1. MAJ

ore 12.00 APERTURA CHIOSHI – ob 12.00 ODPRTJE KIOSKOV

ore 17.00 SALUTO AL 1° MAGGIO – ob 17.00 PRVOMAJSKI POZDRAV

ore 17.30 CONCERTO CORO PARTIGIANO TRIESTINO P. TOMAŽIČ ed AMICI

ob 17.30 KONCERT TRŽAŠKEGA PARTIZANSKEGA PEVSKEGA ZBORA P. TOMAŽIČ in PRIJATELJEV

segue BALLO/ sledi PLES “KRAŠKI OVČARJI“

2 MAGGIO – 2. MAJ

ore 15.00 APERTURA CHIOSCHI – ob 15.00 ODPRTJE KIOSKOV

ore 15.00 EX TEMPORE per BAMBINI e RAGAZZI sul TEMA „ LIBERTA’ – PACE“

ob 15.00 EX TEMPORE ZA OTROKE IN MLADINO na TEMO „ SVOBODA – MIR“

ore 17.00 TAVOLA ROTONDA „ LA LIBERAZIONE, I DIRITTI CONQUISTATI ALLORA E MINACCIATI OGGI“ ob 17.00 OKROGLA MIZA „ OSVOBODITEV IN TAKRAT PRIDOBLJENE PRAVICE, KI SO DANES OGROŽENE

ore/ob 20.00 BALLO con i NEBOJSEGA / PLES s skupino NEBOJSEGA

  1. PRC-SE/SKP-EL

  2. SOTTOLONGERA – PODLONJER

1 MAGGIO PRANZO alle 13.00 – 1. MAJ KOSILO ob 13.00

alle 17.00 SALUTO al 1°MAGGIO – ob 17.00 PRVOMAJSKI POZDRAV

alle 19.30 BALLO con i BOB O’ LONES ob 19.30 PLES s skupino BOB O’ LONES”

2 MAGGIO – 2. MAJ

ore 17.00 APERTURA CHIOSCHI – ob 17.00 ODPRTJE KIOSKOV

ore 19.00 DIBATTITO „LAVORO – PRECARIETA’ LE RISPOSTE INADEGUATE DEL GOVERNO“

ob 19.00 RAZPRAVA „ DELO – PREKERNOST, NEUSTREZNE REŠITVE VLADE“

MUSICA con DJ GLASBA z DJem

PRC-SE/SKP-EL PcdI/SIK

Annunci